Ping odezvy v jednomístných hodnotách

Rozčiluje vás, že už tak špatnou odezvu ping domácí sítě WLAN ještě více zhoršuje přípojka DSL?

Ping odezva v bezprostřední blízkosti routeru (FRITZ!Box, Speedport, Cable Box aj.) bez překážek je přibližně 2 až 4 milisekundy. Pokud jste ale tak blízko routeru WLAN, můžete se stejně tak připojit přímo pomocí kabelu LAN a dosáhnout ping pod jednu milisekundu.

Jakmile ale stojí v cestě zdi a především stropy, ping odezva v síti WLAN rychle narůstá až na trojciferné hodnoty. Dokonce může docházet ke ztrátám datových balíčků. To je při hraní her online nepřípustné.

Použijte 2vodičový systém LAN. V optimálním případě dosáhnete konstantní odezvu ping v rozsahu 2 až 4 milisekund.