Instalace

Instalaci můžete provést sami. S trochou technické zručnosti to zvládnete bez problémů.

 

DŮLEŽITÉ: Pokud je potřeba část instalace provést v elektrickém rozvaděči, nesmíte ji provádět sami. Tyto práce smí provádět výhradně školený elektrikář.

Nejobtížnější částí instalace je většinou najít ty správné žíly a vedení a správně je přiřadit. Když ve sklepě najdete něco takového, jako je na následujícím obrázku…

...může být opravdu těžké zjistit, kam vlastně příslušné žíly a vedení vede.

Překážky

 • Chybí dokumentace

 • Barvy nejsou jednoznačné, protože jednotlivé páry vodičů vždy obsahují nějakou barvu plus bílou. Která bílá je tedy ta správná?

 • Kabely se mohou někde ještě dále větvit. Červený kabel na začátku, může na druhém konci vypadat úplně jinak.

Důležitým nástrojem, který hledání zjednoduší, je prostý multimetr.

Kromě multimetru budete potřebovat ještě dva telefony a kamaráda, který vám pomůže při hledání (a taky nářadí potřebné pro manipulaci se šrouby na telefonní nebo anténní zásuvce).

Princip:

Na jednom konci zkratujte dvě žíly a na druhém konci vyzkoušejte multimetrem, zda jste docílili zkratu.

Postupujte takto:

 • Otevřete telefonní nebo anténní zásuvku

 • Volitelně: Pořiďte si snímek aktuálního stavu (kdybyste museli něco vracet do původního stavu).

 • Vyberte si dvě žíly a nastavte multimetr na kontrolu propojení.

 • Komunikujte s osobou, která vám pomáhá, a kontrolujte každý pár žil jeden po druhém, dokud na multimetru nezaznamenáte požadovanou reakci.

 • Připojte přístroje 2vodičové LAN.

Uvedení do provozu

Před finální instalací přístrojů doporučujeme systém vyzkoušet nanečisto. Pokyny naleznete v návodu.

Na co si musíte dát pozor především:

 • Nejprve propojte součásti, až NAKONEC připojte síťový zdroj k napájení.
 • Dejte pozor, aby nedošlo k záměně pólů plus a mínus.

Montáž v místě určení

Po úspěšném provedení zkoušky nanečisto můžete nainstalovat přístroje na místo určení.

Viz video s příkladem

Nové propojení přístrojů

Pokud dojde k ztrátě propojení mezi přístroji, protože příslušný přístroj:

 • byl záměrně odpojen stisknutím a podržením tlačítka GRP;
 • byl delší dobu vystaven vlivu špatného kontaktu a ztratil tím svou konfiguraci;
 • přejete si jej odpojit z jedné skupiny a připojit k jiné.

V takovém případě musíte přístroj přepnout do režimu pro propojování a znovu jej propojit podle pokynů ve videu.

Rychlý návod

Zde naleznete 2-stránkovou příručku pro rychlé spuštění, která je součástí každé sady.